12 styczeń 2022

O pięknej Polsce w SP 12

fot. nadesłane
Trwa IV edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna Nasza Polska Cała". W stolicy Warmii i Mazur bierze w nim udział Szkoła Podstawowa nr 12.
REKLAMA
Kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski oraz dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury - to tylko niektóre cele realizowanego programu.

Podczas realizacji projektu dbamy o wszystko, co nas otacza - mówi autorka projektu, Ludmiła Fabiszewska. - Zaczynamy od małej ojczyzny, najbliższego otoczenia. Ale naszym celem jest globalna przestrzeń.

Olsztyńska Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła realizację tej edycji projektu w listopadzie 2021 roku. Przygotowany został szereg działań i aktywności, w których biorą udział uczniowie wspierani przez nauczycieli.

Pokaz Mody Patriotycznej czy Festiwal Pieśni Patriotycznej to niektóre z naszych pomysłów - mówi koordynatorka projektu w SP 12, Anna Herman. - Powstał kącik patriotyczny, do którego eksponaty przynieśli rodzice uczniów. Natomiast w holu szkoły stanęła choinka dedykowana polskim służbom mundurowym.

Uczniowie m.in. piekli już chleb z okazji Dnia Chleba, zwiedzali Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, a także zorganizowali uroczysty apel z okzji Narodowego Święta Niepodległości. Projekt "Piękna Nasza Polska Cała" w SP 12 projekt będzie realizowany do maja.

W dotychczasowych trzech edycjach w przedsięwzięcia wzięło udział ponad 15 tys. placówek z całej Polski oraz z zagranicy.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Olsztynie

kiedy
2022-03-23 19:00
miejsce
Filharmonia Warmińsko-Mazurska,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-03-26 16:00
miejsce
Auditorium Maximum, Olsztyn, al....
wstęp biletowany
kiedy
2022-03-26 19:00
miejsce
Auditorium Maximum, Olsztyn, al....
wstęp biletowany
kiedy
2022-04-03 17:00
miejsce
Auditorium Maximum, Olsztyn, al....
wstęp biletowany