Olsztyn - informacje


171.249
mieszkańców Olsztyna
79.638
mężczyzn
91.611
kobiet

25.567
w wieku przedprodukcyjnym

104.561
w wieku produkcyjnym

41.121
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

658
zawarto małżeństw

1.554
urodzeń

1.784
zgonów

-230
przyrost naturalny
miasto Olsztyn
dochody

1.357.526.144
wydatki

1.309.433.728
struktura wydatków Olsztyna

38.972
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

5.973.235
0,456%
Przetwórstwo przemysłowe

155.455.104
11,872%
Transport i łączność

60.607.044
4,628%
Administracja publiczna

283.552
0,022%
Turystyka

11.741.989
0,897%
Gospodarka mieszkaniowa

2.831.581
0,216%
Działalność usługowa

954.972
0,073%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

131.000
0,010%
Obrona narodowa

38.110.048
2,910%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

453.221
0,035%
Wymiar sprawiedliwości

6.255.703
0,478%
Obsługa długu publicznego

6.106.308
0,466%
Różne rozliczenia

463.287.200
35,381%
Oświata i wychowanie

7.807.845
0,596%
Ochrona zdrowia

92.607.168
7,072%
Pomoc społeczna

8.091.230
0,618%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

42.681.720
3,260%
Edukacyjna opieka wychowawcza

107.063.536
8,176%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.349.736
1,401%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

27.692.406
2,115%
Kultura fizyczna i sport

252.910.176
19,314%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 23:40
REKLAMA
pogoda Olsztyn
0.2°C
wschód słońca: 07:22
zachód słońca: 16:20
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Olsztynie

kiedy
2023-02-03 19:00
miejsce
Irish Pub Carpenter Inn, Olsztyn,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-04 19:00
miejsce
Auditorium Maximum, Olsztyn, al....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-04 19:00
miejsce
SCENA ZGRZYT, Olsztyn, F....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-05 17:00
miejsce
Filharmonia Warmińsko-Mazurska,...
wstęp biletowany