Olsztyn - informacje


168.212
mieszkańców Olsztyna
78.301
mężczyzn
89.911
kobiet

23.986
w wieku przedprodukcyjnym

103.079
w wieku produkcyjnym

41.147
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

754
zawarto małżeństw

1.358
urodzeń

1.829
zgonów

-471
przyrost naturalny
miasto Olsztyn
dochody

1.495.815.680
wydatki

1.488.523.392
struktura wydatków Olsztyna

36.241
0,002%
Rolnictwo i łowiectwo

6.794.437
0,456%
Przetwórstwo przemysłowe

229.063.744
15,389%
Transport i łączność

82.470.296
5,540%
Administracja publiczna

290.448
0,020%
Turystyka

10.438.741
0,701%
Gospodarka mieszkaniowa

3.217.926
0,216%
Działalność usługowa

32.784
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5.464
0,000%
Obrona narodowa

41.034.660
2,757%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

460.986
0,031%
Wymiar sprawiedliwości

12.898.240
0,867%
Obsługa długu publicznego

7.144.714
0,480%
Różne rozliczenia

539.457.280
36,241%
Oświata i wychowanie

9.314.952
0,626%
Ochrona zdrowia

103.798.208
6,973%
Pomoc społeczna

15.490.057
1,041%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

36.445.012
2,448%
Edukacyjna opieka wychowawcza

115.803.624
7,780%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.687.442
1,255%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

104.113.016
6,994%
Kultura fizyczna i sport

151.525.200
10,180%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-04-12 17:43
REKLAMA
pogoda Olsztyn
10.2°C
wschód słońca: 05:40
zachód słońca: 19:36
Koronawirus
warmińsko-mazurskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Olsztynie

kiedy
2024-04-14 13:00
miejsce
Auditorium Maximum, Olsztyn, al....
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-14 17:00
miejsce
Filharmonia Warmińsko-Mazurska,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-14 18:00
miejsce
Galeria Sowa, Olsztyn, ul. Zamkowa 2
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-14 19:00
miejsce
Irish Pub Carpenter Inn, Olsztyn,...
wstęp biletowany